"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego
współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona projektu      
Regulamin rekrutacji
Strona główna ZST
       
 
 
Zajęcia ECDL (fotki)      
Kurs kosmetyczny i fryzjerski (fotki)
Wręczenie certyfikatów SEP (fotki)
       
 
 
Egzamin ECDL (fotki)      
Wreczenie certyfikatów ECDL (fotki) 
Wręczenie kolejnych certyfikatów SEP (fotki)


              Projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2                 

W dniu 3 lutego ogłoszony został przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów SEP dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach w ramach Realizacji Projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
SIWZ

Zakwalifikowani w roku 2013/14

*********************2012/2013*****************


*********************2011/2012*****************

W roku szkolnym 2011/2012 w ramach powyższego projektu
przeprowadzane były następujące formy wsparcia:

formy wsparcia w roku szkolnym 2011/2012 (.pdf)


WSZYSTKICH CHĘTNYCH PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ U SZKOLNEGO LIDERA PROJEKTU

*********************2010/2011*****************

W roku szkolnym 2010/2011 w ramach powyższego projektu
przeprowadzone zostały następujące formy wsparcia:

- kurs spawania metodą MAG (listopad-grudzień 2010 roku - dla 12 osób,
                                                        kwiecień-czerwiec 2011 roku - dla 12 osób);
- kurs SEP (luty-marzec 2011 dla 12 osób)
- Fotki z wręczania certyfikatów
Kontakt z Liderem Szkolnym Projektu mgr Rafałem Warzecha osobiście lub:
mail: zstprojekt@gmail.com
tel.: 608 381 846


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: bkz.sekretariat@umwm.pl,
www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu:
Powiat Gorlicki
tel. 18 354-87-73, fax. 18-354-87-71 e-mail: edukacja@powiatgorlicki.pl www.powiatgorlicki.pl