OFERTA EDUKACYJNA

SZKOŁA JEST OBJĘTA SYSTEMEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

Propozycja Kształcenia w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach do klas I na rok szkolny 2020/2021

TECHNIKUM NR 4

technik elektryk

technik informatyk

technik pojazdów samochodowych

technik usług fryzjerskich

technik transportu drogowego -NOWOŚĆ

technik spawalnictwa -NOWOŚĆ (we współpracy z firmą SEVERT Polska)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

mechanik pojazdów samochodowych

elektryk

fryzjer

kierowca mechanik

kierowca mechanik

operator obrabiarek skrawających - Klasa patronacka Firmy FAMUR

mechanik –monter maszyn i urządzeń - Klasa patronacka Firmy FAMUR


Jeśli zastanawiasz się nad wyborem zawodu i nie wiesz jaką szkołę wybrać,
może klasa patronacka to coś dla ciebie?

Propozycje kształcenia w licem ogólnokształcącym dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. polski, geografia