Z A P R A S Z A M Y
do mini przewodnika po
Zespole Szkół Technicznych

Instrukcja:
Aby "zwiedzać" szkołę proszę klikać
w miejscu pojawienia się łapki ze stosownym opisem.

Jeśli weszliście tu z komórki to klikajcie w drzwi
lub dalsze części korytarza czy schody.

Start