Propozycje Kształcenia w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach
na rok szkolny 2022/2023

Naprawa klimatyzacji w budynku na zdjęciu
TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

Branża chłodnicza i klimatyzacyjna rozwijają się jak nigdy dotąd i potrzebuje coraz więcej wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogą liczyć na atrakcyjne zarobki.

...
TECHNIK ELEKTRYK

Przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

...
TECHNIK INFORMATYK

To ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości.

...
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

To zawód ceniony i pożądany, a zapotrzebowanie na kolejne pokolenia fryzjerów stale rośnie.

...
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Będziesz fachowcem z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych.

...
TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

Przygotowany jest do planowania i organizowania przewozów drogowych podróżnych oraz transportu ładunków, obsługiwania środków transportu drogowego.

...
TECHNIK SPAWALNICTWA

To zawód bardzo poszukiwany w różnych dziedzinach gospodarki. Spawanie to robota wymagająca wiedzy, umiejętności doświadczenia i odpowiedzialności.

...
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

 KLASA PATRONACKA FIRMY FAMUR SA

Operator CNC obsługuje skomplikowane urządzenia i zespoły urządzeń, monitoruje na bieżąco ich pracę, oraz przeprowadza czynności diagnostyczne i serwisowe.

...
MECHANIK – MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

KLASA PATRONACKA FIRMY FAMUR SA

Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych

...
MECHATRONIK

KLASA PATRONACKA FIRMY FAMUR SA

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności na dużym poziomie uogólnienia z mechaniki, elektryki, elektroniki i obsługi urządzeń i systemów.

...
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Uczący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

...
ELEKTRYK

To elektrycy serwisują różnorakie urządzenia elektryczne i projektują nowe. To dzięki ich pracy korzystać możemy z wynalazków współczesnego świata.

...
FRYZJER

Absolwent fryzjerstwa potrafi prowadzić salon fryzjerski zarówno pod względem praktycznym jak i estetycznym.

...
KIEROWCA MECHANIK

Praca polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • j. polski
  • geografia